In de cursusprijs is een (basis)materialentoeslag inbegrepen. In bijzondere omstandigheden of bij meer dan gemiddeld gebruik worden extra materiaalkosten in rekening gebracht.

Opnamen en foto’s van cursussen kunnen gebruikt worden voor publiciteitsdoeleinden op de website of in de cursusbrochure, etc. 

Het eigendomsrecht ten aanzien van artistieke eindproducten door cursisten gemaakt, berust bij de

maker(s). Het eigendomsrecht van door Atelier Aspectamen ontwikkelde cursussen en diensten berust bij Atelier Aspectamen. Deze mogen niet zonder toestemming vooraf door derden gebruikt worden.

Atelier Aspectamen is niet aansprakelijk voor diefstal, schade of het verdwijnen van eigendommen en goederen van cursisten en voor ongelukken in of rondom de gebouwen. Op alle rechtsverhoudingen tussen cursist en Atelier Aspectamen is het Nederlands recht van toepassing.

Atelier Aspectamen behandelt gegevens van cursisten als vertrouwelijke informatie en zal deze gegevens nooit aan derden verstrekken of ter inzage geven. 

Copyright 2019 Aspectamen